Tinntjønn skole i Søgne kommune ønsket en ny bærekraftig fane som gjenspeiler skolens verdier og deres geografiske plassering i kommunen. Schumann design utarbeidet ulike retninger for utforming og sammen med kunden falt valget ned på en løsning som kan leve i mange år.
For- og bakside av fanen

You may also like

Back to Top