Repstad Eiendom AS ønsket et stemningsskapende vedlegg til anbud for utbygging av Kjellandsheia barnehage i Søgne kommune. Konseptet fra Schumann Design baserte seg på å visualisere bruken av naturen og nærområdene gjennom årstidene, og fremheve fordelene ved å spille på lag med naturen.

You may also like

2017
Sketch of an advertisement campaign
2016
Stiftelsen DNV
2013
Cutting Edge View 2012 and 2013
2016
Report for Kystverket and DNV GL
2017
Shipping 2020 – old project (2012)
2010
Messevegger for DNV
2016
Identitet til konfirmasjon
2014
Identity for Signal Maritime
2014
Thenamaris branding elements
2013
"WE" Magazine for DNV
Back to Top